بسته ویژه همسفر نور

ثواب این بسته تقدیم به کلی شهدای مفقود الاثر...

اردوهای زیارتی یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های معنوی است. فرصتی که انسان دلش را به دست مولا بسپرد تا از نور سرشارش کنند.
نوری که در کلام آن‌ها نیز جلوه دارد و خواندنش دل را جلا می‌دهد.
اما کدام حدیث برای من راه‌گشا است؟ هر روز دلم را به دست مولا بدهم و از او خیر بخواهم تا جمله‌ای از نور مهمانم کند.
مطیع گرافیک برای این میهمانی کارت‌هایی مهیا کرده تا روزی هر کس در میهمانی به او برسد.

نحوه استفاده:
1. احادیث به صورت کارت چاپ شود.
2. به صورت تصادفی روی هم قرار داده شود و  هر روز اول صبح بین همسفران پخش شود. (بهتر است خودشان به صورت اتفاقی کارت خود را از بین کارت ها بردارند)

درادامه می‌توانید این کارت ها را به صورت فایل تکی و فایل چیده شده احادیث (سایز A4 ) در شش بسته دریافت کنید.


                                                                                                                                                                                         
بسته شماره 1 حجم:  48.2 مگابایت                                       بسته شماره 1 چیده شده بر روی A4     حجم: 8.8 مگابایت
***

                                                                           
                                                                                                                                                                                       
بسته شماره 2 حجم: 44.1 مگابایت                                           بسته شماره 2 چیده شده  بر روی A4       حجم: 8.6 مگابایت***
                                                                                                                                                                                         
بسته شماره 3   حجم: 45.7 مگابایت                                              بسته شماره 3 چیده شده بر روی A4         حجم: 7.9 مگابایت


ثواب این بسته تقدیم به شهدای مفقود الاثر...